NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Dla kogo przeznaczone jest Centrum Urazowe?
Centrum urazowe jest przeznaczone dla ofiar wypadków komunikacyjnych, katastrof, zdarzeń masowych dla których pomoc otrzymana w ramach CU jest szansą na przeżycie i umożliwia powrót do normalnego życia.
Zgodnie z definicją „pacjent urazowy” to osoba znajdująca się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała.

2. Jacy i ilu specjalistów będzie leczyć pacjentów w ramach Centrum Urazowego?
W centrum urazowym działa trauma team w skład którego wchodzi specjalista chirurg, anestezjolog
i specjalista medycyny ratunkowej. Dodatkowo, w zależności od obrażeń których doznała osoba skierowana do CU, w leczeniu uczestniczą ortopeda, torakochirurg, neurochirurg, chirurg szczękowo-twarzowy, urolog, ginekolog, laryngolog, okulista.. wszyscy pełnią dyżury w Wojskowym Instytucie Medycznym.

3. Kiedy Centrum rozpocznie funkcjonowanie w WIM?
Centrum urazowe działa w Wojskowy Instytucie Medycznym.

4. Jakie wyposażenie będzie posiadać Centrum Urazowe w Wojskowym Instytucie Medycznym?
WIM jest w posiadaniu niezbędnego wyposażenia dla prawidłowej pracy CU. Zrealizowanie zakupu sprzętu tj. doposażenie CU, unowocześni Centrum i zwiększy szanse poszkodowanym pacjentom leczenia na najwyższym poziomie.

Wykaz elementów znajduje się w dziale zakres rzeczowy projektu

5. Jaki obszar populacyjny obejmie zasięgiem CU w Wojskowym Instytucie Medycznym?
CU w WIM obejmie swoja opieką ok. 3 mln osób mieszkańców województwa mazowieckiego.

6. Jaką liczbę pacjentów miesięcznie/rocznie Centrum jest w stanie leczyć?
CSK MON WIM jest w stanie kompleksowo leczyć 2 pacjentów (stabilizacja funkcji życiowych, diagnostyka, zabieg operacyjny, rehabilitacja i pomoc psychologiczno-psychiatryczna, powrót do zdrowia). W planach WIM znajduje się nowa inwestycja - wybudowanie nowego  ośrodka intensywnej terapii. Powyższe przedsięwzięcie pozwoli  zwiększyć nasze możliwości w zakresie zwiększenia liczby leczonych pacjentów w ramach CU. Rocznie WIM prognozuje hospitalizację ok. 250 chorych.

7. W jakim maksymalnym czasie powinien pacjent urazowy trafić pod opiekę lekarzy w CU?
Pacjent z urazem wielonarządowym powinien trafić do centrum urazowego w jak najkrótszym czasie – nie później niż w ciągu godziny. Wraz z upływem czasu szanse na przeżycie mijają.

8. Czy może zabraknąć miejsca w Centrum w WIM dla osoby, która wymaga wielospecjalistycznej opieki? Gdzie wtedy trafi taki pacjent?

W przypadku, gdy CU WIM z powodu napływu dużej ilości poszkodowanych pacjentów nie będzie w stanie zapewnić kompleksowej pomocy, po ustabilizowaniu podstawowych funkcji życiowych, chory będzie wysłany (po umówieniu miejsca) do innego wielospecjalistycznego szpitala na Mazowszu.