ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Wykaz zakupionego sprzętu w ramach realizacji projektu, niezbędnego do wyposażenia Centrum Urazowego.
Łączna ilość nowoczesnego sprzętu medycznego - 467 sztuk:
1. łóżko przystosowane do potrzeb intensywnej terapii wraz z materacem przeciwodleżynowym wysokiej klasy – 20 sztuk
2. zespolony kardiomonitor funkcji życiowych dający możliwość obserwacji EKG, pomiarów SpO2, TCO2 ciśnienia metodą krwawą i bezkrwawą, rzutu serca, temperatury - 20 sztuk
3. centralne stanowisko monitorowania – 1 sztuka
4. respirator transportowy – 20 sztuk
5. urządzenie do prowadzenia dializ – 2 sztuki
6. aparat RTG z ramieniem C – 2 sztuki
7. defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji – 33 sztuki
8. respirator – 15 sztuk
9. monitor gazów anestetycznych – 12 sztuk
10. pompa strzykawkowa – 224 sztuki

11. pompa objętościowa – 20 sztuk

 

 

12. defibrylator - 2 sztuki
13. aparat RTG przyłóżkowy – 1 sztuka

14. aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych – 1 sztuka

15. urządzenie do podnoszenia/przekładania pacjenta – 1 sztuka

16. aparat do znieczulenia – 4 sztuki

 

17. materac przeciwodleżynowy wysokiej klasy – 2 sztuki

 

 

 

 

18. system RTG do prześwietlania zdjęć – 1 sztuka

 

19. urządzenie do podnoszenia/przekładania pacjenta – 1 sztuka
 
 
 
 
 
20. zespolony kardiomonitor funkcji życiowych – 9 sztuk
 
 
 

 

21. konsola do kardiomonitorów – 3 sztuki
 
 
 

 

22. aparat do schładzania ośrodkowego układu nerwowego w trakcie zabiegów reanimacyjnych – 1 sztuka
 
 
 

 

23. materac próżniowy do transportu chorego z urazem wielonarządowym – 3 sztuki
 
 
 
 
24. negatoskop cyfrowy 46" - 9 sztuk
 
 

 
 
Łączna ilość sprzętu komputerowego - 20 sztuk:
  1. zestawy komputerowe z oprogramowaniem – 8 sztuk
  2. drukarki – 8 sztuk
  3. drukarki wysokowydajne – 2 sztuki
  4. zestaw do nagrywania wyników badań obrazowych na nośniku optycznym – 2 sztuki